Fotografisanje poslovnih portreta.

Fotografisanje portreta za vaš poslovni portfolio, CV, Web site, političke kampanje i ostalo.

 

*Popust na portrete za firme sa više od 5 zaposlenih