– Izrada fotografija
– Štampa na najsavremenijim uređajima visoke rezolucije
– Štampa kataloga, flajera, postera…
– Izrada foto knjiga
– Reprodukcija umjetničkih slika
– Štampa na slikarskom platnu (Canvas)
– Štampa fotografija malih i velikih formata (do 18 metara)